پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷:۰۵ Thursday4 March2021 12:07:05

اهداف شرکت

اهداف و ماموریت

شرکت واگن آسا یدک توسعه همه جانبه و پایدار را لازمه بالندگی و بقاء خود می داند. لذا جهت دستیابی به این مهم و در راستای جلب رضایت « مشتریان و سایر ذینفعان ، مدیریت و کارکنان گروه » چشم انداز ، ماموریت و ارزش های محوری سازمانی را تدوین نموده و با هدفمند نمودن تمامی عملیات تولید و اقدامات سازمانی ، دستیابی به کیفیت بالا در تولید محصولات را هدف خود قرارداده است.

این شرکت با توجه به نیاز بخش حمل و نقل ریلی(باری – مسافری) به محور، رینگ چرخ، بانداژ و چرخ منوبلوک ماموریت خود را تولید و تامین نیاز داخلی در گام نخست تعریف نموده است.شرکت در ادامه فعالیت و به منظور توسعه، تولید رینگ و فلنج های مورد استفاده در صنایع پتروشیمی و نفتی را در برنامه های خود دارد.

خلاصه فعالیت شرکت :
– تولید محور
-تولید انواع رینگ،فلنج و بانداژ
-تولید چرخ مونوبلوک
-واردات وتامین قطعات اصلی ریلی