پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ ۱۲:۰۴:۵۲ Thursday4 March2021 12:04:52

فلنج

فلنج:

 

شرکت واگن آسا یدک با استفاده از تجهیزاتی از قبیل پرس ها، دستگاه رینگ رولینگ و امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی امکان تولید انواع فلنج های مصرفی در صنایع مختلف و مطابق با استانداردهای معتبر جهانی را دارد.