پنج شنبه, ۱۹ تیر , ۱۳۹۹ ۱۱:۳۷:۲۴ Thursday9 July2020 11:37:24

فلنج

فلنج:

 

شرکت واگن آسا یدک با استفاده از تجهیزاتی از قبیل پرس ها، دستگاه رینگ رولینگ و امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی امکان تولید انواع فلنج های مصرفی در صنایع مختلف و مطابق با استانداردهای معتبر جهانی را دارد.