پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳:۳۰ Thursday4 March2021 12:13:30

تاریخچه

 

تاریخچه:

             شرکت واگن آسا یدک با هدف تولید محور،چرخ منوبلوک،هسته بانداژ و رینگ چرخ(بانداژ) که

            مورد مصرف در صنعت حمل ونقل ریلی می باشد در سال ۱۳۹۷ تاسیس گردید .