پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲:۴۹ Thursday4 March2021 12:52:49

اعضای هیات مدیره

       

نورالدین علی آبادی                   مصطفی بطویی                   جواد نیکوفر

 

محمدرضا نیکوفر

 

 

اعضای هیئت مدیره:

 

ردیف نام ونام خانوادگی سمت در هیت مدیره مدرک سوابق
۱ مصطفی بطویی مدیر عامل وعضو کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۱- مدیرعامل شرکت ماهان صنعت
۲- رئیس هیئت مدیره شرکت واگن یدک پیشگام
۲ نورالدین علی آبادی قائم مقام وعضو  مهندسی مکانیک ۱- مدیرعامل شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی (وزارت راه و ترابری)
۲- مدیرعامل شرکت هلدینگ طریق القدس(وزارت بازرگانی)
۳- عضو هیئت مدیره شرکت واگن پارس
۴- عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن ج.ا.ایران
۵- عضو هیئت مدیره و معاون فنی و زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی
۳- عضو هیئت مدیره شرکت پرس ریل
۴- عضو هیئت مدیره شرکت واگن یدک پیشگام
۳ محمد رضا نیکوفر رییس کارشناسی ارشد ۱- مدیر بازرگانی و تدارکات شرکت واگن یدک پیشگام
۲- مدیر عامل شرکت سیال ایرسا صنعت
۴ جواد نیکوفر نایب رییس فوق دیپلم سهامدار شرکت واگن یدک پیشگام