پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ ۱۳:۳۸:۳۳ Thursday4 March2021 13:38:33

محور

محور:

با توجه به نیاز صنعت ریلی کشور به انواع چرخ واگن های باری و مسافری، این شرکت توان و تجهیزات خود را جهت تولید قطعات فوق بکار گرفت. با گذشت زمان و بالارفتن پتانسیل حمل و نقل ریلی و همچنین بحث تعمیرات و نگهداری آنها، نیاز به ساخت محورهای واگن های باری و مسافری پدید آمد. محورها قطعاتی با دقت وحساسیت بالا (هم در پروسه ساخت و هم در زمان کاربری) و همچنین تنوع مدل می باشند که ساخت آنها مستلزم دارا بودن تجهیزات دقیق و پرسنل با تجربه و توانمنددر این زمینه می باشد. این شرکت با توجه به تجربه خود در صنایع ریلی اقدام به تولید محورهای مورد نیاز صنایع ریلی کشور با ابعاد و مدل های مختلف نموده است.