پنج شنبه, ۱۹ تیر , ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵:۰۷ Thursday9 July2020 13:15:07

سرمایه گذاران

ردیف سهامدار نماینده
۱ جواد نیکوفر حقیقی
۲ مصطفی بطویی حقیقی
۳ محمد رضا نیکوفر حقیقی