پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴:۴۶ Thursday4 March2021 12:34:46

چشم انداز شرکت

چشم انداز : به کجا می رویم و می خواهیم چه باشیم؟ 

 

این شرکت با کاربرد سیستم های نوین مدیریت ، اتکا بر نیروی انسانی کارآمد ، روزآمد نمودن تکنولوژی ، ارتقاء کمی و کیفی محصولات و مدیریت بر هزینه ها ، ضمن توسعه بازار و ارتقاء تولیدات و خدمات خود به مشتریان و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان ، چشم انداز خود را در بلند مدت علاوه بر تامین نیاز داخلی، ورود به بازارهای صادراتی و کسب سهمی از بازار بین المللی تعریف نموده است.

نظر به امکان افزایش تولید بانداژ و تامین بیش از نیاز داخلی، شرکت برنامه ریزی لازم جهت ورود به بازارهای بین المللی و صادرات را انجام داده است و به ویژه در بخش تامین چرخ منوبلوک و محور که بر خلاف بانداژ بازار رو به توسعه ای را دارد، زمینه سازی های تجاری را انجام داده است و با طرف های خارجی در حال مذاکره می باشد.

بدیهی است تولید چرخ، محور و انواع فلنج نقش مهمی در پیش گیری از خام فروشی دارد که از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی ایران می باشد.