پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰:۳۵ Thursday4 March2021 13:10:35

روش تولید

 

روش تولید

فرآیند تولید قطعات حلقوی دقیق بوسیله دستگاه رینگ رولینگ همانند تبدیل هنر به یک فرآیند مهندس کاملاً کنترل شده می باشد. حلقه های نورد شده بدون هیچگونه درزی برای استفاده در صنایع مختلف تولید می شوند.همه قطعات تولیدی با خواص فیزیکی و مکانیکی یکسان و همچنین انعطاف پذیری و مقاومت برابر، تولید می گردند. در فرآیند نورد حلقه، قطعه پیش فرم با روش آهنگری گرم گردیده و سپس بر روی رول حلزونی (داخلی) دستگاه قرار می گیرد. به محض چرخیدن حلقه، فشار توسط رول اصلی (خارجی) به دیواره قطعه کار اعمال می رگدد. با گسترش قطر داخلی و خارجی، سطح مقطع کاهش می یابد.تجهیزات پیشرفته دستگاه نورد می تواند ماندرل را  در حد فاصل دو قطر داخلی و خارجی گردانده و باعث کاهش وزن بسیار عالی، صرفه جویی در مواد و کاهش هزینه ماشینکاری می شود.

 

Ring  rolling  has  evolved from an art into an strictly  controlled  engineering  Precision

process. Seamless rolled rings are produced on a variety of equipment. All give the same product–a seamless section with circumferential grain orientation. These rings generally have tangential strength and ductility, and often are less expensive to manufacture than similar closed die forgings. In sum, the ring rolling process offers homogeneous circumferential grain flow, ease of manufacture, and versatility in material, size, mass, and geometry.
In the ring rolling process, a preform is heated to forging temperature and placed over the idler (internal) roll of the rolling machine. Pressure is applied to the wall by the main (external) roll as the ring rotates. The cross-sectional area is reduced as the inner and outer diameters are expanded. Equipment can be fully automated from billet heating through post-forge handling. Advanced ring rolling equipment can roll contours in both the inner and outer diameter of the ring, allowing for excellent weight reductions, material savings, and reduced machining co
There is an infinite variety of sizes into which rings can be rolled, ranging from roller bearing sleeves to rings of 25 ft in diameter with face heights of more than 80 in. Various profiles may be rolled by suitably shaping the drive and idling rolls

 

 

در مرحله اول مواد اولیه باید به دمای ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد بوسیله حرارت برسد.

First is heat the material to above 1000℃ temperature

 

⦁ ابتدا قطع شمش اصلی (شفت با مقطع گرد) به قطعاتی هم اندازه بریده می شود. سپس برای رسیدن به ابعاد مد نظر، قطعات زیر دستگاه پرس قرار می گیرند.

 

Starting stock cut to size by weight is first rounded, then upset to achieve structural integrity and directional grain flow

 

 

⦁ همان طور که در تصویر مشخص است، برای عملیات سوراخکاری باید ابتدا یک سنبه پانچ به درون قطعه گرم هدایت گردد که این عمل باعث افزایش اندازه قطعه به صورت شعاعی می شود.

 

 

Piercing involves forcing a punch into the hot upset stock causing metal to be displaced radially, as shown by the illustration

 

 

⦁ عمل بعدی، برش برای از بین بردن باقیمانده پانچ مرحه قبل می باشد.

A subsequent operation, shearing, serves to remove the small punchout

⦁ بعد از تکمیل کردن عملیات ایجاد سوراخ، هم اکنون قطعه آماده عملیات نورد می باشد. اصطلاحاً به قطعه در این مرحله پیش فرم (Preform) گفته می شود.

producing a completed hole through the stock, which is now ready for the ring rolling operation itself. At this point the stock is called a preform

 

 

⦁ قطعه پیش فرم که به صورت دونات درآمده، بوسیله رول داخلی که در اینجا از نمای بالا نمایش داده شده، کشیده می شود.

The doughnut-shaped preform is slipped over the ID roll shown here from an “above” view

 

⦁ نمای جانبی از نحوه فعالیت ماشین که قطعه بوسیله رول خارجی فشرده و مورد چرخش قرار می گیرد.

A side view of the ring mill and preform workpiece, which squeezes it against the OD roll which imparts rotary action

⦁ در نتیجه این فرآیند، سطح مقطع قطعه کار کمتر شده و قطر حلقه افزایش می یابد. پس از اتمام این عملیات، قطعه کار آماده عملیات ثانویه مانند عملیات حراراتی، بازرسی و آزمایش می باشد.

 

 

Resulting in a thinning of the section and correspondence increase in the diameter of the ring. Once off the ring mill, the ring is then ready for secondary operations such as close tolerance sizing, parting, heat treatment and test/inspection